Historik

2020-08-13 En vecka kvar till premiären. Allt är sålt och levererat till butiker. Drygt 3000 burkar blev det i år.

2019-08-15 Surströmmingspremiär på restaurang Kvarkenfisk. I år med surströmming från flera mindre saltörer.

2019-07-19 Årets strömmingar läggs i burk på Gösta Hannells Fisksalteri. 3000 burkar.

2019-05-06 Strömmingsfisket börjar. Väldigt bra fiske, flera storfångster.

2018-08-18 Surströmmingspremiär på restaurang Kvarkenfisk. I år också med årgångssurströmming från flera mindre saltörer.

2018-08-17 Surströmming i toppkalass

2018-08-03 Årets strömmingar läggs i burk på Gösta Hannells Fisksalteri. 1500 burkar.

2018-05-28 Vårt nya Salteri inspekteras och godkänns av Livsmedelsverket.

2018-05-08 Strömmingsfisket börjar.

2017-08-17 Surströmmingspremiär på restaurang Kvarkenfisk.

2017-07-29 Årets strömmingar läggs i burk på Gösta Hannells Fisksalteri. 900 burkar.

2017-05-03 Strömmingsfisket börjar.

2017-04-01 Bygget av vårt nya Salteri påbörjas.

2016-08-04 Årets produktion dras tillbaka p.g.a. ej tillfredställande kvalitet. Besvikelse.

2016-05-27 Årets strömmingsfiske avslutat. Tillfredställande fångst i år ca: 4500 burkar kan det bli.

2016-05-05 Strömmingsfisket börjar.
2015-08-04 Årets strömmingar läggs i burk på Gösta Hannells Fisksalteri. 5000 burkar.

2015-05-09 Strömmingsfisket påbörjas.

2015-05-08 Godkännande från Livsmedelsverket.

2014-08-03 Årets strömmingar läggs i burk på Gösta Hannells Fisksalteri. 2000 burkar.

2014-05-21 Årets strömmingsfiske börjar.

2013-08-15 Surströmmingspremiär på restaurang Kvarkenfisk.

2013-08-02 Årets strömmingar läggs i burk på Gösta Hannells Fisksalteri. 2000 burkar.

2013-04-30 Andra årets strämmingsfiske påbörjas.

2012-08-18 Surströmmingsfest på kajen hos Kvarkenfisk. Röda Ulvens, Gösta Hanells, Mannerströms och Rovögerns Surströmming serveras.

2012-05-30 Första året som vi tillverkar surströmming. 450 burkar.